• İstanbul
  °C
 • Ankara
  °C
 • İzmir
  °C
A A A

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?”

2013-07-23, 10:50:52
Okunma: 561
0 Yorum
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ
ahmetdemirdogmez@hotmail.com

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” 

İNSANIN vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür, duâ ile ubûdiyettir. İmân, duâyı bir vesîle-i katiye olarak iktizâ ettiği; ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi “Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” meâlinde, ferman ediyor.

“Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?”
İNSANIN vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür, duâ ile ubûdiyettir. İmân, duâyı bir vesîle-i katiye olarak iktizâ ettiği; ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi “Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” meâlinde, ferman ediyor.
Duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gâyeleri değil. Demek duâ, bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhâr edip, duâ ile Ona ilticâ etmeli; Rubûbiyetine karışmamalı. Tedbîri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini ittiham etmemeli.
Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar.
Dua edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.
Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi, dua üç nevidir: Birinci nevi duâ: İstidat lisanıyladır ki, bütün hububat, tohumlar, lisan-ı istidatla Fâtır-ı Hakîm’e dua ederler ki, “Senin nukuş-u esmânı mufassal göstermek için bize neşvünemâ ver. Küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir.” İkinci nevi dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki, bütün zîhayatların iktidar ve ihtiyarları dâhilinde olmayan hâcetlerini ve matlaplarını ummadıkları yerden, vakt-i münasipte onlara vermek için, Hâlık-ı Rahîmden bir nevi duadır. Üçüncü nevi dua: İhtiyaç dairesinde zîşuurların duâsıdır ki, bu da iki kısımdır: Eğer ıztırar derecesine gelse veya ihtiyac-ı fıtrîye tam münasebettar ise veya lisan-ı istidada yakınlaşmışsa veya sâfi, hâlis kalbin lisanıyla ise, ekseriyet-i mutlaka ile makbuldür. Terakkiyât-ı beşeriyenin kısm-ı âzamı ve keşfiyatları, bir nevi dua neticesidir. Havârık-ı medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler, mânevî bir dua neticesidir. Hâlis bir lisan-ı istidatla istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidatla ve lisan-ı ihtiyac-ı fıtrî ile olan dualar dahi, bir mâni olmazsa ve şerâit dahilinde ise, daima makbuldürler. İkinci kısım: Meşhur duâdır. O da iki nevidir; biri fiilî, biri kavlî. Meselâ çift sürmek fiilî bir duadır. Duâ eden adam anlar ki, birisi var; onun hâtırât-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder. İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Duâ gibi hazîne-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medârı olan bir vesîleyi elden bırakma. Ona yapış; âlâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık.

Hazırlayan: AHMET DEMİRDÖĞMEZ

Risale Talim Haber - QR code

Mobil cihazınızı okutun ve paylaşın.
Her türlü mobil cihazı desteklemektedir. (iOS, Android, Symbian)

Paylaş :
Etiketler :

 

HABER İLE İLGİLİ
Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.

Facebook İle Yorum Yap

Twitter'dan Takip Et!

Yazarın Diğer Haberleri

2015-01-22, 08:26:19
2014-09-29, 21:55:59
2014-08-08, 23:22:59
2014-07-15, 01:13:44
2014-06-10, 02:42:49
2014-03-24, 22:21:36
2014-03-12, 23:42:09
2014-02-17, 21:13:08
2014-01-22, 01:10:39
2014-01-07, 22:33:13
2013-12-23, 23:03:20
2013-12-09, 23:41:39
2013-11-26, 00:19:34
2013-11-11, 23:59:48
2013-09-30, 21:15:24
2013-08-06, 11:16:55
2013-08-05, 10:35:21
2013-08-04, 12:49:11
2013-08-03, 06:05:07
2013-08-01, 10:55:51
2013-07-30, 09:25:05
2013-07-28, 10:42:03
2013-07-27, 11:11:26
2013-07-13, 10:40:18
2013-07-12, 10:12:59
2013-07-11, 10:11:43
2013-07-10, 11:04:23
2013-07-09, 10:53:02
2013-07-01, 22:55:31
2013-06-05, 23:54:27
2013-04-29, 00:18:39
2013-03-25, 09:04:26
2013-02-21, 09:18:07
2013-01-03, 00:21:41
2012-12-26, 00:40:22
2012-12-11, 00:07:34
2012-08-06, 14:48:59

Kategorilerden Diğer Haberler

RİSALE TALİM YAZARLARI
YENİ ASYA YAZARLARI

 

RİSALE TALİM FORUM'DAN BAŞLIKLAR
ARŞİV'DEN HABERLER
ANKET
Risâle Tâlim Haber Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 • Çok Güzel
 • Güzel
 • Daha İyi Olabilirdi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ


Tarih : 26.01.2015


Site Haritası RSS Beslemeleri