• İstanbul
  °C
 • Ankara
  °C
 • İzmir
  °C
A A A

Hoşgörünün Sınırı

Ekrem Kılıç’tan "Hoşgörünün Sınırı" yazısı.
2012-12-24, 00:58:49
Okunma: 1764
0 Yorum
Ekrem KILIÇ
ekzile44@yahoo.com

Hoşgörünün Sınırı

Her hareketin bir sınırı vardır. Neyin, ne vakit yapılacağı; nerede durulacağı; ne kadar devâm edeceği çoğu zaman  muâşeret kàidelerine göre belirlenir. Bu husûsta ortak bir davranış şekli yoksa, kendimize yapılması durumunda alabileceğimiz tavra göre hareket ederiz.

Müslümanlar, ellerinden geldiği kadar her hareketlerinde Cenâb-ı Hakk’ın emirlerinin ve yasaklarının belirtildiği Kur’ân-ı Kerîm’e ve dînin tebliğcisi Hz. Muhammed’e (sas) uymaya özen gösterirler. Kur’an ve Sünnet’te yerini bulamadıkları her hangi bir konu olursa, orada da kalblerine mürâcaat ederler. İçlerine sinmeyen, vicdanlarını râhatsız eden her davranıştan mümkün olduğu kadar kaçınırlar.

Hakkında dînî hüküm bulunmayan konular aslında çok değildir. Çünki, yüzyıllar boyu İslâm âlimleri, olanlardan hareketle, olabilecek hâlleri de nazara alarak, inananlara yol gösterici binlerce cilt eser kaleme almışlardır. Bizim bunları ferd olarak tamâmiyle bilmemiz mümkin olmasa bile, başvurabileceğimiz bir mercî veyâ kaynak mutlakà bulunmaktadır. Hele asrımızda bu konu son derece kolaylaşmıştır. Artık kütüphaneler dolusu bilgi, bir tuşla bilgisayarımızda açılmakta, bir suâlimize neredeyse bin cevap yetişmektedir.

Kendi nefsimize ve sorumluluk alanımızda bulunanlara karşı davranışlarımız ile diğer varlıklara karşı hâl ve hareketlerimizde ince sınırlar bulunmalıdır. Nefsimizde mümkin olan en ince teferruâtı, en basit noktasına kadar uygulamamız, bizim îmânımızın ve takvâmızın işâreti olacaktır. Âile efrâdımız hakkında bunu biraz daha müsâmaha ile uygulamak; kolaylaştırmak, sevdirmek, benimsetmek bakımından uygun bir davranış olur.

Bunun dışında kalan muhâtablarımız veyâ alâkalı olduğumuz şahıslar için daha hoşgörülü, daha mûtedil, daha anlayışlı olmak gereklidir. İnsanlara hak ve hakîkati anlatırken onları incitmemek, işi ağırlaştırmamak, kolayından ve basitinden başlamak tebliğ usûlünün îcâblarındandır. Kötü alışkanlıkların kaldırılması, eski âdetlerin terk edilmesi tedrîcen olur. Herkes, her işi en ince ayrıntıları ile birden kavrayamaz, kabullenemez.

Îmân esâslarına taalluk etmeyen mevzûlarda insanlara bir miktar genişlik sağlamak, icbâr etmemek, akla kapı açıp ihtiyârı elden almamak, kendi davranışımızla güzel örnek teşkîl ederek karşımızdakinin hatâlarına ayna olmak hikmetin gereğidir. Ancak, îmâna âit mes’elelerde hak ne ise onu kesin olarak ifâde etmek lâzımdır. Çünki, o konudaki bir eksikliğin sonra telâfîsi mümkin değildir. İnancın sağlam temellere oturtulmasından sonra, amele ve ibâdete müteallik husûsların zaman içinde en iyi noktaya gelmesi kolaydır.

Medeniyet, İslâmın yaşandığı cem’iyyetlerin temel özelliğidir. Gerçek medeniyet Hz. Muhammed’in (sas) söz, hareket ve hâllerinden doğmuştur, demek mübâlağa olmaz. İnsana ve diğer mahlûkàta saygı, O’nunla kemâlini bulmuştur. Kâinâtta olan bütün varlıkların gerçek kıymetleri O’nunla anlaşılmıştır. Kadın ve çocukların, yetim ve zayıfların hukùku O’nun en çok riâyet ettiği ve uymayı tavsiye ettiği haklardandır. Savaşta bile bitkiler, hayvanlar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, din adamları, dînî mekânlara mümkin olduğunca zarar verilmemesi kàidesini O vaz’etmiştir. Ölülere, dinleri başka bile olsa, gerekli saygıyı göstermiş ve bunun bir insanlık kuralı olduğunu öğretmiştir.

Müslümanların da medenî dünyâdan öğrenecekleri bulunduğu gerçeğini inkâr etmeden belirtmek gerektir ki, bugün medenî dünyânın Müslümanlardan öğreneceği çok şey vardır. İlim, teknik, san’at, insanlığa hizmet, sulh-i umûmîyi te’min gibi pek çok mevzûda inanç ve yaşayış farkına bakılmaksızın bütün insanlarla her türlü alış verişte bulunmak iyidir, faydalıdır. “İlim, Müslüman’ın yitiğidir. Nerede bulursa alır.” Ancak dikkat edilmesi gereken, önemli bir durum vardır: kendi dînimize âit inanç ve ibâdet gibi işlerde, gayr-i Müslimlere göstereceğimiz hoşgörüyü nefsimize göstermek ve  onlara benzemeye çalışmak tehlikelidir. Hz. Üstâd’ın ifâdesiyle: “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-i dîniyede müsâmaha veyâ teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünki, aramızdaki dere pek derindir; doldurup hatt-i muvâsalayı te’mîn edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihâk edersiniz veya dalâlete düşer, boğulursunuz.”

Ekrem KILIÇ

Risale Talim Haber - QR code

Mobil cihazınızı okutun ve paylaşın.
Her türlü mobil cihazı desteklemektedir. (iOS, Android, Symbian)

Paylaş :
Etiketler :

 

HABER İLE İLGİLİ
Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.

Facebook İle Yorum Yap

Twitter'dan Takip Et!

Yazarın Diğer Haberleri

2014-04-02, 19:05:41
2014-03-14, 14:58:14
2014-03-07, 17:41:01
2014-02-27, 16:29:58
2014-02-15, 16:22:04
2014-02-08, 15:22:35
2014-02-04, 16:59:55
2014-01-28, 14:03:40
2014-01-24, 16:39:02
2014-01-16, 11:15:43
2013-12-30, 09:40:22
2013-12-19, 22:21:19
2013-12-03, 11:34:02
2013-11-23, 16:30:06
2013-11-21, 12:28:45
2013-11-08, 10:18:06
2013-11-07, 08:27:45
2013-11-06, 18:10:39
2013-11-05, 22:30:02
2013-11-03, 13:45:33
2013-11-02, 16:25:52
2013-10-19, 19:45:33
2013-10-04, 18:24:15
2013-09-27, 12:43:32
2013-08-29, 07:31:46
2013-08-24, 10:59:23
2013-08-10, 10:26:17
2013-08-06, 18:27:38
2013-08-05, 16:22:46
2013-08-04, 18:18:40
2013-08-03, 19:06:31
2013-08-02, 23:21:10
2013-08-02, 04:18:20
2013-07-31, 20:12:57
2013-07-30, 19:12:48
2013-07-29, 20:29:55
2013-07-29, 00:07:38
2013-07-27, 22:35:37
2013-07-26, 04:20:36
2013-07-24, 22:48:52
2013-07-22, 23:38:35
2013-07-22, 09:11:36
2013-07-20, 04:04:41
2013-07-19, 00:08:40
2013-07-17, 22:42:59
2013-07-17, 09:23:30
2013-07-16, 08:04:58
2013-07-14, 19:31:07
2013-07-13, 20:59:31
2013-07-02, 22:03:14
2013-06-23, 11:22:03
2013-06-10, 10:45:41
2013-05-29, 09:50:35
2013-05-21, 09:08:49
2013-05-11, 10:22:14
2013-05-05, 11:36:10
2013-04-24, 10:04:46
2013-04-20, 06:43:59
2013-04-12, 11:13:22
2013-03-30, 09:25:08
2013-03-22, 08:42:13
2013-03-19, 02:19:52
2013-03-09, 03:03:46
2013-02-28, 01:37:57
2013-02-13, 08:43:13
2013-02-04, 00:22:08
2013-01-24, 00:03:40
2013-01-14, 00:18:20
2013-01-03, 00:55:04
2012-12-24, 00:58:49
2012-12-15, 00:13:04
2012-11-19, 10:31:30
2012-11-11, 21:31:22
2012-11-08, 11:18:21
2012-10-31, 10:57:50
2012-10-26, 10:15:26
2012-10-16, 09:23:04
2012-10-12, 09:17:20
2012-09-29, 08:56:11
2012-09-24, 10:08:45
2012-09-22, 00:30:01
2012-09-18, 11:43:26
2012-09-12, 08:40:12
2012-09-10, 23:27:30
2012-09-04, 17:23:01
2012-08-31, 10:18:51
2012-08-28, 08:16:18
2012-08-25, 11:38:37
2012-08-19, 07:40:46
2012-08-16, 12:06:39
2012-08-14, 14:53:54
2012-08-13, 11:06:37
2012-08-09, 12:59:52
2012-08-06, 12:05:21
2012-07-29, 10:50:30
2012-07-26, 16:54:08
2012-06-30, 11:57:48
2012-06-26, 00:04:23
2012-06-22, 23:16:58
2012-06-12, 14:32:52
2012-06-05, 13:49:33
2012-05-31, 10:55:19
2012-05-24, 11:45:08
2012-05-18, 17:06:49

Kategorilerden Diğer Haberler

RİSALE TALİM YAZARLARI
YENİ ASYA YAZARLARI

 

RİSALE TALİM FORUM'DAN BAŞLIKLAR
ARŞİV'DEN HABERLER
ANKET
Risâle Tâlim Haber Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 • Çok Güzel
 • Güzel
 • Daha İyi Olabilirdi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ


Tarih : 26.01.2015


Site Haritası RSS Beslemeleri